Tuesday, November 24, 2009

Soalan-soalan latihan Pembesaran dan Pengecilan dengan menggunakan Kaedah Luas


Click here to download Soalan Activity 20.dwg

Edited by: Mohd Mahbob Abd wahid

Soalan-soalan Latihan Pembesaran dan Pengecilan dengan menggunakan Kaedah SisiClick here to download Soalan Activity 1.dwg

Click here to download Soalan Activity 2.dwg

Click here to download Soalan Activity 3.dwg

Click here to download Soalan Activity 4.dwg

Click here to download Soalan Activity 5.dwg

Click here to download Soalan Activity 6.dwg

Click here to download Soalan Activity 7.dwg

Click here to download Soalan Activity 8.dwg

Click here to download Soalan Activity 9.dwg

Click here to download Soalan Activity 10.dwg

Click here to download Jawapan Activity 1.ppt

Click here to download Jawapan Activity 2.ppt

Click here to download Jawapan Activity 3.ppt

Click here to download Jawapan Activity 4.ppt

Click here to download Jawapan Activity 5.ppt

Click here to download Jawapan Activity 6.ppt

Click here to download Jawapan Activity 7.ppt

Click here to download Jawapan Activity 8.ppt

Click here to download Jawapan Activity 9.ppt

Click here to download Jawapan Activity 10.ppt

Edited by : En. Mohd Mahbob Abd Wahid

Langkah-langkah melukis Lukisan Pembesaran dengan menggunakan Kaedah Luas

Cara melukis Lukisan Pengecilan dengan menggunakan Kaedah Luas
Cara melukis Lukisan Pengecilan dengan menggunakan Kaedah Sisi

CARA MELUKIS ' LUKISAN PEMBESARAN' DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH SISI
Monday, November 23, 2009

Cara-cara melukis Pembesaran dengan Kaedah Luas

Kaedah-kaedah melukis Segi Tiga dengan pelbagai teknik (Powerpoint)Click here to download the method of drawing the Triangle given three sides.ppt

Click here to download the method of drawing the Triangle given two sides and a base angle.ppt

Click here to download the method of drawing the Triangle given two sides and an angle.ppt

Click here to download the method of drawing Triangle given the base, base angle and apex
angle.ppt

Click here to download the method of drawing Triangle given the base,height and apex angle.ppt

Click here to download the method of drawing Triangle given the parameter and side ratios.ppt

Click here to download the method of drawing Triangle given the parameter, Height and Apex angle.ppt

Click here to download the method of drawing Triangle given three bisector lines.ppt

Click here to download the Types of Triangles.ppt

Edited by : En. Mohd Mahbob Abd Wahid

Soalan-Soalan Dalam bentuk AutoCad dan PowerPoint ' Perpindahan Gambarajah'Saturday, November 21, 2009

KERJA RUMAH TINGKATAN 4 PLUTO(2009)

Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Pluto(2009) dikehendaki menjawab soalan-soalan yang tertera di bawah sebagai kerja rumah Cuti Hujung Tahun 2009. Pelajar-pelajar dikehendaki mendownload dahulu soalan-soalan tersebut. Kemudian extractkan file tersebut, dan barulah boleh mencetaknya. Pelajar-pelajar boleh mencetak soalan-soalan tersebut dalam bentuk soalan kertas A3/A4. Peringatan, komputer pelajar-pelajar mestilah mempunyai perisian AutoCad yang terkini. ' Selamat Mencuba'

Wednesday, November 18, 2009

Kaedah-kaedah Melukis Lukisan Kejuruteraan Dengan Menggunakan Power Point

Assalamualaikum,

Pelajar-pelajar Tingkatan 4Pluto boleh melihat teknik-teknik melukis Lukisan Kejuruteraan untuk soalan 1 hingga 8 dengan mengikut langkah-langkah yang diberikan.